Zprovoznění venkovních wifi pojítek

1. Na obě zařízení se připojíme (IP adresa na štítku) a zaktivujeme je. Jako region nezapomeneme vybrat Českou republiku

venkovní pojítka

2. U zařízení si zvolíme, zda se jedná o AP/CPE a nastavíme SSID, který musí být totožný u všech zařízení, které chceme spárovat. Zvolíme si také security klíč.

venkovní pojítka

3. Zvolíme možnost Scan, zařízení vybereme a potvrdíme heslem.

venkovní pojítka

4. V záložce Status / Peer Device bychom nyní měli vidět, že jsou zařízení spárovaná.

venkovní pojítka