Řešení chyby u NVR řady NI-K1 v Hik-Connect – zobrazení pouze 3 kamer

S novou verzí aplikace Hik-Connect došlo u řady rekordérů NI-K1 k chybě, kdy se v aplikaci zobrazují maximálně 3 kamery a ostatní se hlásí jako nepřipojené nebo, že se s kamerou nelze spojit (pokud už byl rekordér do starší verze HikConnect přidán dříve). 

Řešením je aktualizace firmware rekordéru na novou verzi V4.30.000, která přináší nové přehlednější uživatelské rozhraní 4.0, které je tímto k dispozici už u všech aktuálních modelových řad NVR a DVR. 

Doporučujeme pravidelně sledovat naše webové stránky pro nejaktuálnější firmware pro všechna Vaše zařízení. Funkce automatické aktualizace bohužel zatím není funkční. Nejnovější firmware naleznete po přihlášení u příslušného produktu v záložce „Ke stažení“. 

 

Ukázka problému s novou verzí HikConnectu u NVR řady NI-K1 s verzí firmware 3.xx: 

1. V rekordéru máme připojené 4 kamery:

nvr

 2. V aplikaci Hik-Connect vidíme pouze 3 kamery, případně se ostatní hlásí jako nedostupné, pokud už byl rekordér přidaný starší verzí Hik-Connect.

nvr hik-connect