přístup do nastavení kamery přes poe rekordér

1. V nastavení PoE rekordéru povolíme pod záložkou Síť Pokročilé nastavení Jiné virtuálního hostitele (virtual host).

virtuální hotitel

2. Pod záložkou Systém Správa kamery se nám pod sloupcem Připojit objeví adresy na jednotlivé kamery. Do kamery se dostaneme přímo poklikem na adresu nebo jejím vepsání do adresního řádku prohlížeče (s příslušným portem).

správa kamery

3. Po vyplnění přihlašovacího jména a hesla kamery se dostaneme do jejího rozhraní a můžeme ji libovolně konfigurovat.

systémová nastavení