odstranění zařízení z hik-connect

1. Zařízení můžete odebrat z aplikace Hik-Connect v nastavení zařízení po přihlášení do účtu, ke kterému bylo přidáno (stisknutím a podržením na název zařízení):

hik-connect

2. Pokud nemáte k účtu přístup, pokuste se přidat zařízení běžným způsobem (QR kód/sériové číslo/zařízení v síti…). Aplikace Vás vybídne k odpojení zařízení:

odpojit zařízení

3. Po zadání hesla k zařízení a ověřovacího kódu se zařízení odpojí od účtu, ke kterému bylo přidáno. Zařízení můžete znovu přidat k jakémukoliv jinému účtu.

Hik-Connect

Odstranění zařízení přes sdap

Odstranění zařízení z Hik-Connect nabízí i nová verze software SADP.

1. Zařízení, které chce odstranit, vlevo zaškrtněte a vpravo nahoře stiskněte „Unbind“. Po vyplnění jeho přihlašovacích údajů + opsání náhodně vygenerovaného verifikačního kódu se zařízení odpojí z jakéhokoliv HikConnect účtu, ke kterému bylo přidáno.

SADP

Tip na závěr: Zařízení není vždy potřeba přehazovat mezi účty. Zařízení můžete z účtu sdílet jiným uživatelům funkcí Sdílet po stisknutí a podržení na název zařízení.