nastavení funkce inteligentního sledování (smart tracking) pro ptz kamery

1. Přejděte na Konfigurace> PTZ> Inteligentní sledování

Smart Tracking

2. Klepnutím na zaškrtávací políčko nad náhledem kamery povolíte funkci inteligentního sledování.

3. Klepnutím na Duration (Doba trvání), nastavíte dobu trvání. Po vypršení doby trvání se kamera speed dome zastaví. Doba trvání se pohybuje od 0 do 300 sekund. Všimněte si, že pokud je doba trvání nastavena na 0 s, kamera speed dome bude pokračovat ve sledování, dokud se cíl neztratí z dohledu.

4. Upravte zoom + a zoom - pro změnu poměru zoomu. Poté klepnutím na Nastavit poměr zvětšení nastavíte aktuální poměr zvětšení jako poměr zvětšení sledování.

5. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte nastavení.

nastavení inteligentní události a propojení inteligentního sledování pro kamery ptz 

U kamery speed dome řady DF může kamera nastavit inteligentní události a spustit inteligentní sledování. Události obsahují detekci narušení, detekci překročení čáry, detekci vstupu do oblasti a detekci opuštění oblasti.

Zde je například návod, jak nastavit inteligentní sledování detekce překročení čáry:

1. Nakonfigurujte nastavení oblasti a aktivujte funkci Detekce Překročení Čáry.

Překročení čáry

2. Nakonfigurujte Arming Schedule (plán zapnutí).

Arming Schedule

3. Přepněte na panel Linkage method (metodu propojení), zvolte Smart Tracking (inteligentní sledování).

Linkage method