Nastavení odesílání upozornění přes e-mail v zařízeních Hikvision

Události na zařízeních Hikvision můžeme propojit s odesláním emailového upozornění. V tomto manuálu si ukážeme, jak nastavit službu gmail, který je kompatibilní s protokoly využívané zařízeními Hikvision. Posílat si můžeme nechat události jako detekce pohybu, ale i varování v případě konfliktu na síti, výpadku HDD nebo chybě nahrávání.

1. Nastavení propojení s událostí

 

propojeni s udalosti

2. Přesuneme se do záložky Email v nastavení sítě a vyplníme dle vzoru níže

 

Nastavení sítě

3. Povolíme přístup méně zabezpečených aplikací v nastavení účtu Google

 

méně zabezpečené aplikace

4. Otestujeme funkčnost naší konfigurace spuštěním události, pokud je to možné. Výsledek poté bude vypadat takto:

 

Konfigurace