Novinky ve verzi 1.2.4 AX Pro!

Bezdrátový zabezpečovací systém AX Pro ve své nové aktualizaci přináší spoustu novinek, jako podporu společných oblastí, nové typy zón, úsporu energie, mobilních dat a spoustu dalších změn. Tím se stává vhodným řešením jak pro nejmenší instalace, tak komplexnější projekty!

Společné oblasti

Pokud od nové verze umístíme periferii do více oblastí, defaultně se stává společnou pro obě oblasti, tzn. dojde k zastřežení této periferie až poté, co se zastřeží obě oblasti. Standardně by se jednalo o detektor ve společné chodbě několika firem, které se zastřeží až poté, co zastřeží svůj objekt poslední firma. Společná oblastse nastaví automaticky. Pokud ale chceme, lze periferii nastavit do více oblastí tak, že stačí zastřežit pouze jednu oblast. Toto je velká změna, která otevírá dveře do komplexnějších instalací.

Nové typy zón detektorů:

Follow Zone (Zóna sledování / Zóna podmínečného zpoždění) - Tato zóna se používá v kombinaci se zpožděnou zónou. Příklad – magnet na dveřích bude mít zpožděnou zónu, tzn. správce objektu bude mít 30 sekund na to, aby střežení deaktivoval. Když  během tohoto limitu vstoupí do obýváku, kde má PIR čidlo a to má nastavenou zónu sledování, nespustí se alarm a stále mu poběží těch 30 sekund. Ovšem v případě, že nedojde k aktivování zpožděné zóny a někdo se do obýváku vloupá oknem, alarm se ihned spustí (protože mu nepředcházelo aktivování zpožděné zóny).

Timeout Zone (Zóna časového limitu) – Tato zóna limituje čas, po který může být dané čidlo aktivované, než dojde k poplachu. Případně naopak, jak dlouho může být bez aktivaci v provozu, než dojde k poplachu. Zatím lze použít pouze na detektory pohybu, kdy v příští verzi bude rozšířeno i o magnetické, pro který je tento typ zóny velmi vhodný. Příklad instalace: Dvířka osazená magnetem, kdy můžeme dvířka na třeba 30 sekund otevřít a do této doby je musíme zase zavřít, jinak dojde k alarmu. Případně obráceně můžeme instalovat do bytu staršího člověka, kdy nastavíme, že alespoň jednou za 12 hodin musí kolem PIR detektoru projít, jinak dojde k poplachu. Zóna je 24 hodinová, tzn. alarm přijde i když není zastřeženo, takže může být vítaným doplňkem instalací.

Další změny

Ústředna podporuje mód úspory energie. V tomto módu přepíná ústředna WiFi do úsporného režimu, uzavírá funkci 4G, vypíná integrovanou čtečku karet, indikátor světla a hlasový indikátor. V tomto režimu ústředna vydrží i déle, jak 16 hodin po odpojení ze sítě. Firmware také přináší úsporu energie při poplachu. S novou verzí je možné nastavit ochranu proti neoprávněné manipulaci pouze v případě, že oblast není zastřežena. Stejně tak je nová verze potřebná k použití s novými prvky, které neustále přibývají. Proto doporučujeme udržovat svou ústřednu aktuální a přes menu Údržby ji v aplikaci aktualizovat.

Celý seznam změn si můžete přečíst v angličtině zde.